Trung tâm điều khiển xả khí FS5200E

  • Sử dụng trong các Hệ thống chữa cháy khí tự động – FS5200E được thiết kế theo tiêu chuẩn EN54-2 và EN54-4 về hệ thống báo cháy và báo động – thiết bị điều khiển và thông báo; và tiêu chuẩn EN12094-1 về hệ thống chữa cháy cố định.

0854.3333.68