Đầu báo nhiệt gia tăng Hochiki DSC-EA

  • Đầu báo nhiệt gia tăng là thiết bị báo cháy dựa trên sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, cụ thể là sự tăng lên nhanh chóng của nhiệt độ môi trường trong một thời gian nhất định. Đây là loại đầu báo nhiệt rất thông dụng trên thị trường, do vậy, chúng đều có tên trong danh mục sản phẩm của bất kỳ nhà sản xuất thiết bị PCCC.

0854.3333.68