Đầu báo nhiệt cố định 90οC DFJ-CE3

  • Đầu báo nhiệt cố định 90οC DFJ-CE3 được lắp đặt tại những nơi có nhiệt độ môi trường xung quanh cao khi xảy ra cháy hoặc những nơi không phù hợp lắp đầu báo khói (như nhà bếp hoặc phòng làm khô).

0854.3333.68