CỌC TIẾP ĐỊA THÉP MẠ ĐỒNG D16

  • Quy cách thông dụng : + Cọc tiếp địa thép mạ đồng D16mm x 2400mm : + Cọc tiếp địa thép mạ đồng D16mm x 3000mm : + Cọc tiếp địa thép mạ đồng D20mm x 2400mm : + Cọc tiếp địa thép mạ đồng D20mm x 3000mm :

0854.3333.68